En af mine FB venner har gjort mig opmærksom på en interessant tolkning af 1. Tessaloniker 4:17. I den almene oversættelse læser vi: " ... Derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrykkes tillige med dem i skyerne for at møde Herren i luften; og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hverandre med disse ord!"
 
Hvis vi læser grundteksten fra græsk i dette vers ( ifølge blueletterbible.org), finder vi ordet "harpazo" for bortrykkelse.
 
"Harpazo" betyder nogenlunde "rive bort pludselig og fra fare".
 
Det er interessant når man ser på bortrykkelsen. Er det Herren der pludselig river de troende bort fra jorden på grund af ondskaben og Guds vrede i trængslen? Det kunne godt tænkes.
 
Når vi ser på udviklingen lige nu, styrer verden mod den store trængsel som Jesus forudsagde. Derfor vil trusler om kriser og krig, ustabilitet og tiltagende totalitær kontrol, ende i en global mørk trængsel. "Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares." Romerne 2:5.
 
Mens dem der ikke lever i lyset tror der er fred og ingen farer, er dommen pludselig over dem. "Når folk siger: »Fred og ingen fare!« da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe." 1. Tessaloniker 5:3.
 
Når basunen med ét gjalder, er vi for altid sammen med vores frelser. Må vi få nåde til at leve i den forventning og leve som lysets børn, der kender tiden hvor Jesu komme nærmer sig.