BLOD, ILD OG RØGSTØTTER - 1914, 1940 og ?
 
Mens verden synker mere og mere ned i syndens mørke, går de sande troende mod forjættelsen om evigt liv i himlen. Vi lever i tidernes ende hvor trængslen og bortrykkelsen af de troende til himlen, synes at virke mere og mere virkeligt.
 
Bibelen advarer os meget klart. Der kommer til at ske voldsomme ting nær enden. Krige, hungersnød, oprør, frafald, bedrag og en alt overskyggende trængsel uden sidestykke.
Bibelen advarer os gang på gang og jeg tænker formålet er, at advarer os. Den onde dag kan simpelthen ikke overraske os og må absolut ikke døse os hen så vi ikke ser tidens tegn.
 
Nu hvor Bibelen har advaret os ganske klart, må vi ikke tie overfor dem der ikke kender Jesus. Vi skal tage det alvorligt også blandt kristne, for det vil ske, uanset hvad vi mener og gør ved det.
 
“Og jeg lader ske tegn på himmelen og på jorden, blod, ild og røgstøtter.” Joel 2:30. Læg mærke til ordene og deres rækkefølge, blod, ild og røgstøtter!
 
Jeg får lyst til at citere Emanuel Minos om de sidste tider og de 2 verdenskrige og den 3. der vil komme: “Peter taler om endetiden, og bruger udtrykket, blod, ild og røgsøjle (en gammel oversættelse “røgstøtte”). Lad os se hvad der er sket siden 1914, med den første verdenskrig. Den blev kaldt den blodige krig med alle dem der faldt på slagmarken.
 
Så kom den 2. verdenskrig fra 1940. Hvad skete der der? Brandbomber blev smidt, ild, mange store byer brændte. Det var kendetegnet og historisk kaldte man den for brandkrigen.
Men, så kommer den 3. verdenskrig. Røgsøjlen, svampen - der stiger op akkurat som en røgstøtte. Atombomben.”
 
Taler Bibelen virkelige om vores tid, de sidste 100 år? Det tror jeg, ligesom mange andre profetier der er gået i opfyldelse og viser os, at Herren er nær.
 
De alvorlige ord fra Peter i Apostlenes Gerninger 2:19, er tankevækkende. Lad os være rede og kende tiden og ikke slå os hen med vores ufattelige magelighed og ofte lunkne syn på tidens tegn!
 
Emanuel Minos om den store trængsel: