Tiden er moden

TIDEN ER MODEN!
"Og det fik givet at blæse livsånde i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke vil tilbede dyrets billede. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et menneskes tal. Dets tal er 666." Åbenbaringen 13:15-18.
 
Når vi læser disse stærke vers ser vi noget interessant. Tænker vi over at dét Johannes beskriver med "at dyrets billede kunne tale", er fjernsynet. Går vi videre i verset skildres dyrets mørke og vi må derfor stå på tærsklen til den store trængsel. Fjernsynet har været aktuelt i mange år ligesom chippen praktisk talt er introduceret.
 
Nuvel, mange kæder ikke chippen sammen med dyrets mærke på højre hånd eller i panden, men Bibelen nævner mærket. Og mærket som skal sikre alle at købe og sælge behøves ikke at være langt væk. Det ved vi, fordi verden i dag teknisk set er forbundet og derfor moden til snart at modtage antikrist. Vi ved også at det kontantløse samfund ikke er langt væk, og dermed sikres en total kontrol over alle transaktioner!
 
Tiden er alvorlig og med tidens tegn som Jesus talte om i Mattæus 24, kommer Jesus snart.
Israels, et tegn i tiden, verdens frafald, krigsrygter, pest og kold kærlighed kalder på Jesu komme. Men vi skal ikke lade os skræmme og fortvivle når vi ser at verden vakler.
 
Mange kristne er bange for at beskæftige sig med den sidste tid. Det er farligt at ignorer tidens tegn da de nøder de troende til at løfte deres hoveder og kende, at forløsningen stunder til.
Paulus siger endda i 1. Tessaloniker 4:18: "Trøst derfor hinanden med disse ord." Kære venner, tiden er moden og vi står snublende tæt på den store trængsel, Guds vrede og the mark of the beast.