GRIBER GUD SNART IND?
 
Nu kan vi få blinde til at se og lamme til at gå!? Tænk vi lever i en tid, hvor dette er overskriften og hvad der snart kan være muligt! Hurtigt ledes tankerne hen på Daniels Bog 12:4. "Men du, Daniel, sæt lukke for ordene og segl for bogen til endens tid! Mange skal granske i den, og kundskaben skal blive stor."
 
Jamen er alt da snart muligt? Det synes som om, at Gud snart er nød til at gribe ind, da mennesket ellers vil ødelægge skaberværket fuldstændigt, pille ved DNA´et og ansvarlig for den store mængder dyr og planter der dagligt uddør osv osv.
 
At vi nu kan "helbrede blinde og lamme" leder også tankerne hen på dyret der vil gøre store tegn og undere. Her må vi være ydmyge og vågne da mange ting nu begynder at ske.
Vi må kende tiden, alt er forudsagt og må ikke kunne overraske os! Se hvor stor greb befolkningerne holdes i verden over, et kæmpestort frafald fra Guds love. Satans indflydelse er enorm i snart hver en afkrog, i film, TV og musik. Syndens frugter bliver tydeligere med fx abortlove, kold kærlighed, egoisme, homovielser (jvf. Romerne 1:24-32) og et kæmpe fravalg af Guds sandhed.
 
Vi må glædes os over de store vækkelser i Kina, Iran, Mellemøsten og Sydamerika. Det synes som Gud vækker sit folk til hans komme. Og vi må ikke være bange for hans snarlige komme! Det er ikke en skræmmekampagne men en forventning som dagligt må fyldes vores sind.
Umiddelbart lyder det nemt at holde sig vågen når man ser på verdens slagside. Men Jesus vidste bedre og advarede mod den tid der skulle komme: "Men vogter jer, at jer hjerter ikke nogen tid besværes af svir og drukkenskab og timelige bekymringer, så hin dag kommer pludseligt over jer som en snare." Lukas 21:34-35.
 
Med Jesu ord i hjertet, må vi stille os selv det vigtige spørgsmål om hvad der fylder vores tanker og hjerte. Er vi optaget af timelige bekymringer og materielle goder? Kære venner, med ét lyder basunen og hvilken lykke at kende den himmelske røst, den røst vi allerede har hørt og også længes så usigeligt efter at se. Jesus Kristus!
 
Med den nådens tid vi har tilbage bør vi opmuntrer hinanden til at stå fast og have olie på lampen. Men heller ikke glemme Jesu ord til disciplene inden han forlod dem: "...og at der i hans navn skal prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslagene." Lukas 24:47