"Og som det skete i Noas dage, således skal det også være i Menneskesønnens dage: "De spiste, drak, tog til ægte, blev bortgiftet indtil den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og ødelagde alle." Lukas 17:27.
 
Ser vi det også i år 2021? Syndes mørke der skylder ind over nationerne med et antikristeligt bedrag. Præcis som Jesus sagde, da han fortalte om tiden før hans komme. "Som i Noas dage, således vil tiden også blive i de sidste dage." Gud vil dømme de ugudelige og frelse de troende.
Når det handler om den dom der snart skal komme over jorden, er der noget interessant i tiden før syndfloden vi kan genkende i vores tid. Bibelen fortæller os, at der før syndfloden slet ikke regnede som vi kender det i vores tid.
 
Dengang fyldtes lufthavet af en fugtig tåge der vandede jorden. "Men en tåge vældede op af jorden og vandede hele agerjordens flade." 1. Mosebog 2:6. De store omskiftelige vejr systemer vi kender, opstod efter syndfloden hvor Gud ganske logisk sagde til Noa: "Min bue sætter jeg i skyen, og den skal være pagts tegn mellem mig og jorden! Når jeg trækker skyer sammen over jorden, og buen da viser sig i skyerne, vil jeg komme den pagt i hu, som består mellem mig og jer og hvert levende væsen..." 1. Mosebog 9:13-15.
 
Syndflodens enorme katastrofe, ændrede bogstaveligt atmosfærens struktur fra en stille atmosfære til en urolig og dynamisk atmosfære med regn, byger og endda regnbuer!
Så pointen er hér, hvordan skulle datidens mennesker tro, at en stor ark på en mark, skulle kunne sejle ved en kommende syndflod af vand? Hvordan skulle Noa tro Guds ord om at bygge en ark til frelse for alverdens dyr og hans egen familie? Noa handlede på Guds ord, byggede en ark til stor hån og spot fra alle vantro omkring ham.
 
Hvor svært det end var for datidens syndere at fatte og tro på en flydende ark, i en tid det ikke regnede. Ligeså ser vi nutidens frafald håne Jesu snarlige genkomst. Bibelens profetier viser tydeligt hvor langt fremskredent Guds plan er. Men som de levede i Noas dage, lever mennesker i dag i hån og foragt for Kongernes konge og hans nære komme.
 
Ser vi tidens alvor? Mange mennesker vil gå fortabt og rives med når "syndfloden" snart skylder ind over jorden. Men dem der holder fast ved ordet, bliver frelst og skal undfly denne Guds vrede. Og lige så virkeligt det blev for datidens mennesker at arken en dag virkelig sejlede, lige så virkeligt bliver Jesu komme. Det umulige blev pludselig en realitet.
 
Personligt tror jeg snart Arken flyder og vi må bede til, at være med så vi ikke fortabes. Jesus sagde til disciplene om den sidste tid: "Der skal komme dage, da I vil længes efter at se blot én af Menneskesønnens dage, men I skal ikke se den. Man vil sige til jer: Se, dér er han! eller: Se her! Men gå ikke derhen, og følg ikke efter. For som lynet lyser fra den ene ende af himlen til den anden, når det lyner, sådan skal Menneskesønnen vise sig på sin dag." Lukas 17:22-24.
 
Kære Herre Jesus kom snart!