“I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro.” Hebræerne 11:7
 
I mange år byggede Noa på arken i tro fordi han vandrede med Gud. I tro forventede han Guds frelse og da vandfloden kom, blev han reddet mens de vantro og ugudelige omkom ved Guds vrede.
 
Noa har sikkert været til ubeskrivelig spot og hån mens han adlød Guds kald og byggede arken. Derfor må vi også vandre i tro på Guds frelse og genkomst, uanset hvad vi møder af modstand. For hvem kan da tro på at de troende pludselig bortrykkes og Jesus skal komme tilbage med alle de frelste og dømme jorden?
 
Dem der vælger at tro og aflyde Gud!