Jesus forsøgte aldrig at skræmme nogen, Han var bare ærlig og sagde til sine disiple, at når vi kommer til tidernes ende skal der ske frygtelige ting på jorden. Verdens grundvold skal vakle og Jesus siger endda, at hvis dagene ikke blev afkortet, ville intet kød overleve.
 
Vi kristne MÅ være taknemmelige for at kunne kende tiden som vi har fået åbenbaret i Bibelen. Men vi må også ERKENDE virkeligheden og undgå at falde i Satans snare med devisen om, at det nok skal gå alt sammen!
 
Nu har vi corona virussen der har lukket hele verden ned. Mange gribes af angst og rådvildhed - nøjagtigt som Jesus sagde. Men når mørket fortættes og Jesu genkomst stunder til, møder Han os med sit ufattelig rene og klare lys. Lyset og ånden der har overvundet mørket og dødens brod.
 
En dag skal vi se frugterne af vores tro på jorden og nyde dem med Gud selv.
 
“For bjergene kan rokkes
og højene vakle,
men min troskab mod dig rokkes ikke,
og min fredspagt vakler ikke,
siger Herren, der viser dig barmhjertighed”
Esajas Bog 54