HAR VI HELT GLEMT DEN 3. VERDENSKRIG?
Mens vi har fokus på korona, vaksiner, test og genåbning af samfundene, lurer en helt anden trussel, der helt overskygges af korona, den 3. verdenskrig! En trussel vi knap har overskud til at forholde os til men som er virkelig.
 
Jeg kan allerede høre lyden af folk der råber og skriger på fornuft, for en 3. verdenskrig er nu lige i overkanten af fri endetids fantasi. Ro på og hold op med at skræmme mere end hvad folk er i forvejen! Nuvel, til det agter jeg at sige, 3. verdenskrig er højaktuel og kommer. Det er ganske uundgåeligt.
 
Jesus omtaler den største trængsel nogensinde i Mattæus 24, Åbenbaringen omtaler Guds domme hvor millioner efter millioner vil omkomme ud over jorden.
 
Udover bibelens profetier om trængsel og død i de sidste dage, er vi også nød til at tage de profetier alvorligt, hvor der vil komme en 3. verdenskrig. Synet af kvinden fra Valdres er højaktuelt i denne tid: http://himmelvejen.dk/kvinden-fra-valdres/.
 
Andre syner og profetier fortæller os ganske klart om Ruslands indtog i bl.a. Skandinavien og i nogen grad angreb på USA. https://www.nrk.no/.../norge-blir-mal-for-russiske...
 
“Tanken i Rusland er, at en pludselig og meget dramatisk overgang til brugen af atomvåben vil forhindre yderligere aggression fra modstanderens side.” Kilde: NRK.
 
Tyskland, Sverige og de Baltiske lande, har praktisk talt advaret deres befolkninger om en kommede krise eller krig. Vender vi blikket mod vores naboer i Sverige, antager de, at Rusland kan angribe dem når som helst!
 
Signalerne er utallige og må nøde os til at være årvågne. Det er ikke for sjov og tiden vi lever i skal tages alvorlig, også set i lyset af, at verdens atommagter råder over 15.000 atomvåben! https://www.diis.dk/publikationer/satan-2-klar-affyring
 
I et af synerne siger Jesus, at “jeg sender denne krise over folket for at nøde dem til omvendelse.” Det hovne menneske må Gud vække i denne tid der kommer.
 
Kære venner. Vi kender ikke dagen i morgen, korona eller krig. Begge dele er højaktuelt og fortæller os, at tiden er meget kort før Jesus kommer igen.
 
Jeg tænker ofte på dette mulige scenarie, at der kommer en kort og forfærdelig verdenskrig hvorfra den store “fredsfyrste” træder frem og på mirakuløs vis, skaber fred i verden men også fuld lydighed mod sig. Antikrist og dyrets mærke 666. Hvor i denne tid de troende er bortrykket, må hver enkelt finde fred i.
 
Ja, de åd og drak og ænsede ikke Guds dom. Som i Noa`s dage, kender vi tiden nu. Pludselig er Guds dom over de syndige. Men, vi skal ikke frygte og ængstes, for “så skal du vide, at HERREN din Gud er den sande Gud, den trofaste Gud, der i tusinde slægtled holder fast ved sin pagt og sin miskundhed mod dem, der elsker ham og holder hans bud.” 5. Mosebog 7:9