Mens jeg lytter til den gamle sang "Jeg har hørt om en stad i det høje", fyldes jeg med taknemmelighed over vandringen med Jesus. Vejen mod himlen er vejen mod håbet og længslen mod den evige stad hvor Jesus møder os med det fuldkomne liv.
 
Filip sagde til Jesus. "Herre! vis os Faderen, og det er os nok." Og hvad er større på rejsen gennem denne mørke verden end at bede i sit hjerte, "kære Jesus, vis mig Faderen!" Gennem Jesu ord kender vi, at Han er vejen, sandheden og livet.
 
På den sidste rejse gennem denne verden, overmandes vi let af det vi ser og høre. Omkring os ser vi den faldne verden hvor synden når nye højder og hvor Ånden dør ud. Men vi har hørt om en Stad der venter. Håbet tændes i vores hjerter og vi har Bibelens mange profetier om, at den der tror, frelses ud af denne verden.
 
Mens vi vandrer mod målet taler Peters ord til os i 1. Peter 2:9 med håb og forjættelse. "Men I er en udvalgt slægt, et Kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomskraft, som kaldte jer fra mørket til sit underfulde lys."
Jesus kommer snart - søg Herren så skal I leve!